Veiligheid binnen het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt wereldwijd, dagelijks door veel mensen gebruikt. Het wordt gebruikt om naar school, werk of stage te komen en er zijn nog veel meer plekken waar mensen met het openbaar vervoer naartoe reizen. Je kan het openbaar vervoer zelfs gebruiken om naar een ander land te gaan, denk dan aan vliegtuigen of TGV treinen. Omdat er veel mensen gebruik maken van het openbaar vervoer is het belangrijk dat alles onder controle wordt gehouden en dat er regels zijn. Als dit niet gedaan wordt zou het chaos zijn en onveilig. Je vraagt jezelf misschien af hoe de veiligheid binnen het openbaar vervoer geregeld wordt en wat bepaalde preventieve maatregelen zijn. We gaan je dat in dit artikel allemaal vertellen. 

Beveiliging

In het openbaar vervoer vinden regelmatig incidenten plaats. In de ochtend en overdag zijn stations, treinen en bussen vaak overvol. In de avond liggen perrons en terreinen er donker en verlaten bij. Dit zijn de ideale omstandigheden voor criminelen. Het is dus belangrijk dat De mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer veilig zijn en dat ook de voertuigen en stations beveiligd zijn. Om in de nacht en overdag de stations te beveiligen worden er gediplomeerde beveiligers ingehuurd van onder andere SERIS. Deze beveiligers proberen incidenten te voorkomen en zorgen ervoor dat iedereen veilig is. Dit wordt onder andere gedaan door preventieve controlerondes en mobiele alarmering.

Agressie aanpakken

Een probleem dat kan voorkomen in het openbaar vervoer is agressie. Om agressie aan te pakken en om incidenten te voorkomen, worden er een aantal maatregelen toegepast .Als iemand veel overlast veroorzaakt in de trein, bus of op het station wordt er een tijdelijk stationsverbod opgelegd. Dit geldt natuurlijk ook als iemand agressief gedrag vertoont. Er is ook cameratoezicht op het station en in treinen en bussen. Buiten cameratoezicht op het station en in de voertuigen worden bodycams ingezet. Er is een nummer dat regelmatig wordt weergeven in de trein waarna je een bericht kan sturen als je je onveilig voelt of als er sprake is van andere noodgevallen. Er is ook een extra inzet van treinpersoneel op risicolijnen en op risicomomenten op trajecten waar vaker dan gemiddeld agressie voorkomt.

Epidemie

In het geval van een epidemie worden er ook maatregelen in het openbaar vervoer genomen om de mensen te beschermen. Je moet dan bijvoorbeeld een mondkapje opdoen en anderhalf meter afstand houden als dat mogelijk is. Verder worden bepaalde dingen sterk aangeraden zoals zoveel mogelijk drukte vermijden en buiten de spits reizen.

Vergelijkbare berichten