Checklist vaststellingsovereenkomst

Checklist vaststellingsovereenkomst

Tegenvallende bedrijfsresultaten of een verstoorde arbeidsverhouding kunnen aanleiding zijn om over te gaan tot ontslag. Zonder goede ontslagreden of sluitend ontslagdossier is dat echter niet makkelijk. Tenzij je in overleg met je werkgever tot overeenstemming komt over de voorwaarden van je ontslag en die in een vaststellingsovereenkomst vastlegt. Waar moet je nou op letten bij het opstellen van zo’n vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als je met je werkgever tot ontslag met wederzijds goedvinden probeert te komen, is het gebruikelijk om de afspraken op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee voorkom je een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV. Besef je goed dat een vaststellingsovereenkomst onderhandelbaar is. Hier lees je wat je moet checken voordat je tekent.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

▢ Je werkgever neemt het initiatief

De vaststellingsovereenkomst is tot stand gekomen op initiatief van je werkgever. Dat betekent dat de aanzet tot je ontslag aan diens zijde ligt.

▢ Je bent niet ziek of arbeidsongeschikt

Het is niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Je salaris zal na ondertekening worden gestopt en het UWV zal je geen ziektewetuitkering betalen.

▢ Je WW-rechten zijn geborgd

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je buiten je schuld ontslagen wordt, lang genoeg hebt gewerkt en direct beschikbaar bent voor werk. Als je aan alle voorwaarden voldoet die het UWV stelt, kun je de toekenning van een aansluitende werkloosheidsuitkering verwachten.

▢ Je ontslagreden is neutraal

Eén van de uitkeringsvoorwaarden van het UWV is dat je niet verwijtbaar ontslagen wordt. De vaststellingsovereenkomst moet een neutrale ontslagreden bevatten om voor WW in aanmerking te komen. Voorbeelden zijn ‘verschil van inzicht’ of ‘ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’.

▢ Je wordt niet met een dringende reden ontslagen

Als je iets gestolen hebt, fraude hebt gepleegd of fysiek geweld hebt gebruikt, zal dat aanleiding geven tot een dringende ontslagreden. Als het ontslag aan jou te wijten is, krijg je geen WW-uitkering.

▢ Er mag tussentijds worden opgezegd

Zoek bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een tussentijds opzegbeding. Als er niet opgezegd mag worden voordat je contract afloopt, heb je meer ruimte om te onderhandelen.

▢ Je opzegtermijn is correct

Controleer of je opzegtermijn klopt. Als die niet correct is toegepast, loop je kans op een inkomensgat. De wettelijke opzegtermijn hangt af van de duur van je dienstverband en is minimaal 1 maand.

▢ Verhoog je transitievergoeding

Hoewel je bij onvrijwillig ontslag recht hebt op een transitievergoeding, dien je er zelf voor te zorgen dat die wordt opgenomen in je vaststellingsovereenkomst. Wees je ervan bewust dat de ontslagvergoeding na onderhandeling vrijwel altijd hoger is dan je transitievergoeding. Met deze calculator bereken je zelf de hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

▢ Je krijgt vrijstelling van werk

Bij aankomend ontslag wil je waarschijnlijk het liefst direct stoppen met werk, maar doorbetaald worden tot dat je uit dienst gaat. Dat kan met vrijstelling van werk. In ruil daarvoor moet je wellicht vakantiedagen inleveren.

▢ Je concurrentie- en relatiebeding vervallen

Het is niet prettig als je werkgever je na je ontslag houdt aan het concurrentie- en/of relatiebeding dat gold ten tijde van je dienstverband. Probeer te regelen dat deze komen te vervallen na ondertekening van je vaststellingsovereenkomst.

▢ Je krijgt een positieve referentie

Als je solliciteert zal een potentiële werkgever waarschijnlijk van je oude werkgever(s) willen weten hoe je hebt gefunctioneerd. Als je een positief getuigschrift kan overleggen van je oude baas, kan dat enorm helpen.

▢ Je krijgt een bijdrage in de juridische kosten

Het is gebruikelijk dat de werkgever waarvan je afscheid (een deel van) de kosten dekt die jij maakt om je van juridisch advies te voorzien. Een bedrag van € 750 is niet vreemd.

▢ De bedenktermijn is vermeld

Check of de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is vermeld. Als je werkgever dat vergeet of verzwijgt, mag je binnen 21 dagen na ondertekening terug komen op de overeenkomst.

Vergelijkbare berichten